dinsdag 18 december 2018

Onnodige taalverruwing in BN De Stem

Het is niet dat er uit mijn mond nooit een onfatsoenlijke term komt. Heus wel, maar ik weet wel waar en wanneer ik me die vrijheid kan permitteren.
Een krant heeft op dat gebied een hele andere verantwoordelijkheid. Hier dient het fatsoen op nummer één te staan. En die grens wordt hier te gemakkelijk overschreden. Eigenlijk vind ik het al bezopen dat een tenniscoach zoiets tegen een journalist zegt. Maar het is pas serieus triest als een journalist dat ook zo opschrijft. Het wordt ronduit stuitend als zo'n woordgebruik er op deze manier nog eens extra wordt uitgelicht. Zó onnodig...

En dan. Je zult maar vrouw zijn.

zondag 16 december 2018

Algoritmen in de fout

Ons leven wordt meer en meer bestuurd door algoritmen. Onvermijdelijk, maar ook zorgelijk. Vooral als ze niet goed 'werken'. Lees dit schrijnende verhaal maar eens.

zaterdag 15 december 2018

Grappig? Nee, beneden de maat

Het zal wel grappig bedoeld zijn, deze krantenkop in BN De Stem vandaag. Maar ik vind het tamelijk 'armoedig'. 

donderdag 6 december 2018

Gele hesjes doen niks

Gele hesjes, die zijn niet gevaarlijk. Waarom zou je die aanvallen? Met een schaar, zo'n hesje aan stukken knippen? Wat bezielt die vrachtwagenchauffeur toch?

maandag 3 december 2018

Elk vogeltje zingt... (bijna aptoniem)

Onlangs hadden we een aptoniem hier, dat is dit niet. Maar het bedrijf Vogelenzang dat De Merel bouwt, dat is toch op z'n minst een glimlach waard.

Geloof niet in verhaaltjes

Heerlijk, een column naar mijn hart in BN De Stem vandaag. 

Onnodige taalverruwing in BN De Stem

Het is niet dat er uit mijn mond nooit een onfatsoenlijke term komt. Heus wel, maar ik weet wel waar en wanneer ik me die vrijheid kan pe...